Thiết kế

Sau khi đã có một lượng khán giả, và ý tưởng chung về những điều họ muốn, chúng ta sẽ tập trung vào việc tạo ra các thiết kế thực tế. Có một vài điều chú ý quan trọng để tạo nên những mẫu thiết kế thành công. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các lý thuyết thiết kế cơ bản, cách thức tải áo và các vấn đề về bản quyền/thương hiệu.

Sức mua

Thông qua việc thăm dò ý kiến của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, chúng tôi kết luận rằng khoảng hai phần ba sức mua trực tuyến là phụ nữ trong độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Đây là điều chúng ta sẽ luôn ghi nhớ trong quá trình tạo ra các thiết kế.

Thông điệp đầu tiên

Thông điệp là phần quan trọng nhất của các thiết kế. Sẽ rất khó khi chúng ta bán các thiết kế đơn thuần. Thông qua các xu hướng hiện nay trên các phương tiện truyền thông, và tâm lý cơ bản của con người, chúng ta có thể xác định dễ dàng một cá nhân cùng với thông điệp hơn là với một tác phẩm nghệ thuật. Điều quan trọng đầu tiên là có được các thông điệp mà chúng ta muốn thăm dò ý kiến của khách hàng. Ở bước này, chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn vào phần thông điệp, chứ không hoàn toàn về cách thiết kế trên áo. Hãy tạo ra một số mô hình và thăm dò ý kiến khách hàng về thông điệp mà họ thích nhất.

Thử mẫu Thiết kế

Sau khi đã lựa chọn các thông điệp mà chúng ta cảm thấy có thể đem lại sự chuyển đổi tốt nhất, chúng ta cần quyết định cách thức để hiển thị các thông điệp. Điều này có thể được thực hiện theo cách tương tự như phần chọn thông điệp. Hãy tạo ra một số mô hình có chứa các thông điệp, nhưng được hiển thị theo những cách khác nhau và xác định kiểu dáng mà khách hàng yêu thích nhất. Ngoài các trang fan hâm mộ, bạn cũng có thể muốn chạy một vài quảng cáo nhanh để thăm dò lượng khán giả lớn hơn. Sau khi đã có được thông điệp và các thiết kế, hãy tạo ra các mẫu thiết kế và chuẩn bị sẵn sàng để bán hàng!

Tải áo

Sau khi tạo ra các thiết kế, chúng ta cần tải chúng lên trang web của SunFrog Shirts. Các hướng dẫn đầy đủ về việc tải áo có thể được tìm thấy tại đây.

Thương hiệu/Bản quyền

Yếu tố quan trọng của các thiết kế là đánh giá xem chúng có vi phạm luật bản quyền hay thương hiệu hay không. Để đảm bảo về bản quyền của thiết kế, bạn có thể tìm thấy trong bài viết Thông tin về Luật Bản quyền/Thương hiệu của chúng tôi.

Một số đơn vị liên kết có thể chỉ muốn bán áo trên trang fan hâm mộ của họ, và có thể rất thành công với điều này. Thông thường, chúng ta sẽ tìm kiếm cách thức để tăng lợi nhuận, và việc quảng cáo có thể đem lại hiệu quả. Việc quảng cáo có thể rất khó hiểu và phức tạp, vì vậy chúng tôi có một vài lời khuyên muốn chia sẻ với các bạn, phần này sẽ được đề cập trong phần ba của phần SAT (Quảng Cáo).

Related Posts

Quy trình
Five “Hot Tee” Tips
Setting a New Primary Design

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »