Theo dõi Cookie

Tiếp thị trên  mạng internet có thể gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc theo dõi cookie. Có một số quan niệm sai lầm phổ biến về việc theo dõi chức năng cookie. Để giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết về cách thức hoạt động của cookie.

Session Cookie

Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai loại cookie cơ bản tham gia vào quá trình này. Hai loại cookie mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong bài viết này là “Session Cookie” và “Extended Cookie” (Cookie mở rộng). Session Cookie được áp dụng khi Đơn vị liên kết hướng khách hàng đến SunFrog thông qua liên kết quảng cáo có gắn ID của họ. Session Cookie sẽ hoạt động trong hai giờ cho đến khi sản phẩm được đặt mua.

Extended Cookie

SunFrog có extended cookie hoạt động trong vòng 14 ngày. Các extended cookie cũng được áp dụng để theo dõi dữ liệu của khách hàng khi họ truy cập trang web của chúng tôi thông qua đường dẫn của một Đơn vị liên kết. Extended cookie sẽ duy trì hoạt động và sẽ làm mới session cookie khi khách hàng trực tiếp quay trở lại trang web.

Theo dõi Khách hàng

Khi khách hàng lần đầu tiên truy cập trang web của chúng tôi, họ sẽ được chỉ định một cookie theo dõi từ Đơn vị liên kết đã hướng họ đến với SunFrog. Với mục đích của bài viết này, chúng ta sẽ giả định rằng các lưu lượng truy cập đến từ Đơn vị liên kết ?1234. Quá trình này sẽ bắt đầu với một session cookie hoạt động trong hai giờ cho đến khi giao dịch được thực hiện. Nếu khách hàng rời khỏi trang web, session cookie sẽ vẫn hoạt động, và nếu họ trở lại trong vòng hai giờ, session cookie sẽ được áp dụng lại. Nếu khách hàng bấm chuột vào đường dẫn của một Đơn vị liên kết khác trong khi session cookie vẫn đang hoạt động, họ sẽ vẫn được tính cho cho Đơn vị liên kết ?1234.

Nếu sản phẩm đã được mua hoặc session cookie đã hết hạn, quy định sẽ được thay đổi. Khách hàng trực tiếp quay trở lại trang web của chúng tôi sẽ vẫn có extended cookie trong bộ nhớ cache của họ. Nếu khách hàng không truy cập SunFrog thông qua các đường dẫn khác, Đơn vị liên kết ban đầu, ?1234, sẽ vẫn nhận được tiền hoa hồng đối với các sản phẩm mà khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, nếu khách hàng đang truy cập Facebook và tìm thấy liên kết của chiếc áo khác mà họ thích và Đơn vị liên kết ?5678 chính là người hướng khách hàng đến SunFrog thì session cookie mới sẽ được áp dụng. Lúc này, ID ?5678 sẽ được áp dụng để theo dõi dữ liệu của khách hàng cùng với extended cookie hoạt động trong vòng 14 ngày.

Quá trình này là giao thức internet tiêu chuẩn và đảm bảo việc các Đơn vị tiếp thị liên kết sẽ nhận được số tiền mà họ xứng đáng nhận được. Để tìm hiểu xem ID liên kết nào hiện đang được áp dụng trong bộ nhớ cache theo dõi dữ liệu, hãy truy cập theo địa chỉ: sunfrogshirts.com/cookie.

 

 

Related Posts

Tracking Cookies
Process
Generating Free Traffic on Facebook

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »