Posts Tagged "csv"

Re-targeting: Xuất E-mail

Các đơn vị tiếp thị giàu kinh nghiệm đều biết rằng sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn khi bán sản phẩm cho những khách hàng cũ, những người đã truy cập vào website của bạn trước đó, hơn là…

Read More

Re-targeting: E-mail Export

Experienced marketers know that it is easier, and more cost efficient, to sell products to previous buyers than it is to constantly target a new customer base. That is why we have just added a new re-targeting feature to the…

Read More
Translate »